Záložní padák PZ-47

Účel:

Záložní padák PZ-47  je určen pro záchranu výsadkáře v případě selhání nebo poškození hlavního padáku PD-47.

Hlavní části padáku PZ-47:

vrchlík se šnůrami, padákový postroj , obal padáku, uvolňovač, přenosná brašna.

Vrchlík

Vrchlík padáku má tvar čtverce se seříznutými rohy o ploše  42,5 m2 . Rychlost klesání je 7 m/s při váze výsadkáře 100 kg. Vrchlík je sešit zámkovým švem ze sedmi hedvábných pásem a švy jsou dvojnásobně rovnoběžně prošity. Na vnější straně je vrchlík vyztužen polohedvábným tkalounem o šířce 13 mm. Spodní okraj vrchlíku je podložen 25 mm širokým tkalounem a je na něm 22 smyček pro připevnění šnůr. Dva střední kalouny prvního vrchlíkového pásu nejsou ukončeny smyčkou, takže při klesání tvoří na vrchlíku kýlový oblouk, který usnadňuje výsadkářovi obrat po větru. Tento kýlový oblok je vždy za výsadkářem. Ve středu vnější strany vrchlíku jsou přišity dva kalouny, které tvoří smyčku pro upnutí vrchlíku ke kolíku v čele stolu při prohlídce nebo skládání.

Ke smyčkám vrchlíku je jednoduchým uzlem přivázáno 22 hedvábných šňůr o pevnosti v trhu 150 kg, z nichž 1. a 22. šnůra je dvojitá. Druhé konce šňůr jsou přivázány k D-obloučkům spojovacího nosného postroje. Všechny šňůry jsou stejně dlouhé. Volná délka šňůr od spodního okraje vrchlíku k D-obloučkům je 4 m. Při používání padáku se jednotlivé šňůry protahují, avšak jejich vytažení nesmí být větší než 100 mm. Šňůry se číslují od tovární značky proti směru pohybu hodinových ručiček.

Aktuality

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

24.7.2021

Přidán nůž UTON – NPC

29.6.2021

Přidán nůž – BOMBUR

2009 - 2023 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek