Výbušky - základní info

Účel a použití:

Účelem výbušek je vytvořit intenzivní světelný záblesk za vzniku dýmu v požadované barvě a vyvolat akustický efekt. Výbušky se používají především:
– k imitaci výstřelu dělostřeleckých a raketových střel, leteckých pum a podobně
– k imitaci výstřelu dělostřeleckých a raketometných zbraní
– k imitací výbuchů ženijních min a náloží
– k imitací výbuchů táhlých náloží při vytvoření průchodu v minových polích a zátarasech
Druhy výbušek:

– V5-b = výbuška malá s bílým zábleskem
– V5-čv = výbuška malá s červeným zábleskem
– V30-b = výbuška střední s bílým zábleskem
– V30-čv = výbuška střední s červeným zábleskem
– V100-b = výbuška velká s bílým zábleskem
– V5-b-čršd = výbuška s černošedým dýmem
Popis a konstrukce výbušek:

Všechny výbušky se skládají z pouzdra výbušky, výbuškové slože, dna výbušky a šroubu s motouzem. Konstrukce výbušek je stejná jen se liší velikostí. Pouzdro výbušky je výlisek plastu s jímkou pro iniciátor se závitem. V pouzdru je volně sypaná výbušková slož. Dno výbušky je také výlisek z plastu, který je k pouzdru pevně a hermeticky přivařen. Ve dně výbušky je závit pro šroub s motouzem, tento šroub se přikládá do balení k výbušce samostatně, nebot se používá jen v případě potřeby (např. zavěšení výbušky). Na pouzdru všech druhů výbušek je nalepena nálepka s popisem druhu výbušky a rokem výroby. Hermetické uzavření výbušek dovoluje po opatření vhodným iniciátorem i několikadenní uložení v terénu za jakéhokoliv počasí nebo imitací výbuchu pod vodou. Vzhledem k tomu že všechny výbušyplavou musí se vhodným způsobem ukotvit a to do optimální hloubky pro daný typ výbušky. U malé výbušky je optimální hloubka 20cm, u střední výbušky je to 35cm a u velkých výbušek je to 50cm.
Používání výbušek:

Do výbušky se našroubuje iniciátor, který je nejvhodnější pro zamýšlené použití. Před jeho našroubováním je nutno se přesvědčit, zda jímka, zvláště závit pro iniciátor není znečištěn. Iniciátor se našroubuje nadoraz, ne však násilím. Při iniciaci výbušky dochází výšlehem iniciátoru k proražení dna jímky pro iniciátor a k zážehu pyrotechnické náplně. Tlakem vzniklým rychlým hořením výbuškové slože dochází k roztržení pouzdra výbušky a k vytvoření požadovaného optického a akustického efektu. Pro výbušky je nutno používat především elektrické inicátory. Ve vyjimečných případech lze malé výbušky iniciovat třecím zapalovačem TZ-M, přičemž musí být dodržena tato bezpečnostní opatření: do dna výbušky se našroubuje šroub s motouzem, kterým se výbuška uchytí k pevnému předmětu. K odšroubované čepičce TZ-M se připevnímotouz nebo dráta výbuška se iniciuje z krytu tržením. Pokud není k dispozici kryt musí být délka motouzu minimálně 20m. Při tomto odpalování musí být obsluha vybavena chrániči sluchu. Zásadně je zakázáno odpalovat výbušky pomocí TZ-M z ruky !! Údernikové zapalovače UZO a UZC se smějí používat pouze pro malé výbušky a to jen ve speciálních případech. Adjustovat výbušky těmito zapalovači smí pouze pyrotechnik. K imitaci výbuchů střel se používají výbušky s bílým zábleskem a výbušky s černošedým dýmem, k imitaci výstřelů se používají výbušky s červeným zábleskem.
Bezpečnostní opatření:

Při výbuchu výbušek dochází k ohrožení osob:
– tlakovým účinkem: osoby s nechráněným sluchem musí být od místa výbuchu vzdáleny minimálně: V5 = 20metrů, V30 = 40metrů, V100 = 100metrů.
– střepinovým účinkem: ohrožený prostor je stejný jako tlakového účinku.
– účinkem předmětů odhozených z místa výbuchu: ohrožený prostor minimálně zdvojnásobit jako je tlakového účinku.

Po odpálení výbušek dochází ke vzniku otevřeného ohně. Proto se nesmí používat výbušek ve snadno zápalném prostředí. Zápalný účinek stoupá s velikostí výbušky. Je přísně zakázáno odpalovat výbušky v uzavřeném prostoru a nebo v blízkostech skladů munice a pohoných hmot.

Aktuality

20.4.2024

Přidán nůž – Gryphon Mikov

13.4.2024

Na webu je nové menu – Bodáky, kam se budu snažit postupně přidávat další kusy.

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek