Imitační prostředky - Iniciátor TZ-M

Účel a použití TZ-M:

Třecí zapalovač modernizovaný (TZ-M) je určen k mechanickému odpalování všech druhů imitačních prostředků. A to bud ručně nebo na dálku tahem za pomocné lanko. K zážehu imitačního prostředku dochází asi po 6 sekundách od vytržení tříče ze zapalovače.

Technická data TZ-M:

– celková délka zapalovače: 73 mm
– délka hliníkové dutinky: 28 mm
– celková hmotnost zapalovače: 14 g
– hmotnost prachové náplně: 0,35 g
– závit zapalovače: M12
– doba zpoždění: 5-8 sekund
– barva plastu: bílá

Popis a konstrukce TZ-M:

Tělo zapalovače je tvořeno výliskem z plastu bílé barvy. Ve spodní části je do plastu zalisován zpoždovač, přičemž plast a vybrání ve zpoždovači tvoří těsnění pro hermetické zaškrcení dutinky s prachovou náplní. Horní částtěla zapalovačemá tvar čtyřhranu. Tato část umožnuje uchopení zapalovače při jeho našroubovavání do imitačního prostředku a zároven slouží jako dosedací plocha těsnícího labyrintu čepičky. Nad zpoždovačem je válcový otvor pro zalisování úplného tříče. Na horní závit těla je našroubovaná čepička, spodní závit slouží k našroubování do imitačního prostředku. Zpoždovač slouží k získání časového odstupu asi 6 sekund od okamžiku vytržení tříče dodo zážehu prachové náplně. Tohoto zpoždění se dosahuje hořením zpoždovací slože, která je opatřena vrstvou zážehové a výšlehouvé slože a je nalisována do pouzdra zpoždovače. Hliníková dutinka je hermeticky zaškrcena na zpoždovači, který je zalisován do těla zapalovače. Dno hliníkové dutinky je zeslabeno křížovým zásekem, který umožnuje snadnějí otevírání dna dutinky. Prachovou nápln tvoří 0,35 g volně sypaného černého prachu v hliníkové dutince. Úplný tříč se skládá s třecí roznětky, opěrné destičky a vlastního tříče. Třecí roznětka je kovový kalíšek se středovým otvorem. V kalíšku je nalisovaná na tření citlivá slož. Nad kalíškem třecí roznětky je opěrná destička. Otvorem opěrné destičkya třecí roznětky prochází vlastní tříč, zhotovený z ocelového drátu, který je ve spodní části svinut do spirály. Z jeho horní části je vytvořeno očko pro upevnění vytrhávacího motouzu, jehož druhý konec je upevněn v čepičce. Čepička je vyrobena z plastu měkčí než tělo zapalovače. V dosedací ploše čepičky je jemný kruhový výřez, který při našroubování čepičky na tělo zapalovače umožnuje hermetické utěsnění celé soustavy.

Činnost TZ-M:

TZ-M se do imitačních prostředků našroubuje uchopením za čtyřhran na těle zapalovače. TZ-m se našroubuje na doraz, ne však nasílím. TZ-M se uvádí do činnosti po odšroubování čepičky prudkým vytržením tříče z těla zapalovače. Při odšroubovávání čepičky je imitační prostředek přidržován druhou rukou a ukazováčkem této ruky se opírá o čtverhran těla zapalovače. Vytržením se svinutý drátek tříče protahuje přes třecí roznětku, čímž dojdek zážehu třecí slože. Vzniklý plamen zažehne zpoždovač, po jeho dohoření dochází k zážehu prachové náplně, k proražení dna dutinky zapalovače i dna jímky imitačního prostředku a následnému zážehu pyrotechnické slože imitačního prostředku.

Bezpečnostní opatření TZ-M:

Ručně se smí TZ-M používat jen k iniciaci dýmovniček a světelných zdrojů, ty se po vytržení tříče ponechají na zemi a obsluha se vzdálí minimálně 15 metrů, pokud možno proti větru. K iniciaci výbušek V5 je dovoleno použít TZ-M jen vyjímečně, ale vždy jen s použitím pomocného lanka a odpálením trhem z krytu, který je minimálně 10 metrů od výbušky, přičemž obsluha musí mít vhodně chráněný sluch. Je zakázano použít TZ-M k odpalování výbušek V30 a V100.


Aktuality

12.5.2024

Přidána dýka – GOLAK

20.4.2024

Přidán nůž – Gryphon Mikov

13.4.2024

Na webu je nové menu – Bodáky, kam se budu snažit postupně přidávat další kusy.

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek