Dalekohled D-6

 

Dalekohled D-6 je určen k:

– pozorování bojiště
– zjištování a průzkumu cílů
– měření vodorovných a svislých úhlů
– opravě střelby
– měření vzdálenosti cílů, jsou-li známy jejich rozměry (šířka, výška)

 

Základní údaje a popis:

zvětšení: 6 krát
zorné pole: 8stupnů 30 minut
průměr výstupní pupily: 5mm
nastavení dioptrií: +- 5 dioptrií
hmotnost dalekohledu: 0,52 kg

Dalekohled D-6 se skládá ze dvou monokulárů spojených kloubem. Monokuláry jsou spojeny tak, že při jejich otáčení kolem osy spojovacího kloubu jsou optické osy monokulárů v každé poloze rovnoběžné. Každý monokulár je tvořen objektivem, okulárem a vzpřimovací soustavou, uloženou v těle monokuláru. Spojovací kloub má na své horní části stupnici očního rozestupu, nastavitelnou od 56 do 74mm. Řemínek a upínka slouží k zavěšení a upevnění dalekohledu a tím jej chrání před poškozením. Krytka slouží k ochraně okulárů.

 

Nastavení dalekohledu:

Nastavení okulárů podle zrakové ostrosti:
Okuláry dalekohledu jsou pohyblivé. Velikost posunu, tj. změna zaostření je udána na dioptrické stupnici, která je v rozsahu +- 5 dioptrií. Pro normální zrak mají být okuláry nastaveny na nulu. Pro pozorovatele krátkozrakého bude nastavení na jednom ze záporných dílků stupnice, por pozorovatele dalekozrakého na jednom z kladných dílků stupnice. Se správně nastaveným dalekohledem můžeme pozorovat jen na vzdálenost větší než 50metrů. Pro pozorování na menší vzdálenost se musí na objektivy nasazovat přídavné čočky, které umožnují vidět záměrnou osnovu i terén stejně ostře.

Nastavení vzdálenosti okulárů podle rozestupu očí:
Střední vzdálenost os očních zornic u člověka je asi 65mm. Nesouhlasí-li vzdálenost os okulárů dalekohledu se vzdáleností očí, dává dalekohed dvojí obraz. Tento jev vyžaduje akomodaci očí, což vede k rychlé únavě zraku a ke vzniku řezavé bolesti očí. Správnou vzdálenost os okulárů nastavíme rozevřením nebo sevřením monokulárů kolem kloubu tak, aby ryska na horním konci kloubu udávala hodnotu očního rozestupu pozorovatele.

 

Použití dalekohledu:

Měření úhlů ve vodorovné a svislé rovině: Úhly ve vodorovné rovině se měří pomocí vodorovné záměrné osy na ohniskové destičce. Celý rozsah vodorovné i svislé stupnice záměrné osnovy u dalekohledu je 140 dílců. Měření je možné provádět jak při menších tak při větších úhlových vzdálenostech předmětů od sebe. Při úhlové vzdálenosti dvou předmětů větší než 140dílců je nutno vyhledat pomocný bod (předmět) a pomocí něho změřit úhel mezi pomocným bodem a jedním předmětem a pomocným bodem a druhým předmětem. Součet tvoří úhlovou vzdálenost obou měřených předmětů. Úhly ve svislé rovině se měří pomocí svislé stupnice záměrné osnovy, jejich měření se provádí podobně jako měření úhlů ve vodorovné rovině.
Vzdálenost mezi dvěma ryskami je 10 dílců, každý druhý dílek je číslován (2,4,6). Každý velký dílek je rozdělen malou ryskou na dvě poloviny, tj. na dva malé dílky po 5 dílcích. Celý rozsah vodorovné i svislé stupnice je 140 dílců.

Určování vzdáleností: Stanovit vzdálenost předmětu pomocí záměrné stupnice je možno jen v tom případě, jsou-li známy rozměry předmětu (cíle).
– změřit v dílcích podle záměrné osnovy úhel, pod kterým je vidět výšku nebo šířku předmětu (cíle)
– rozměr cíle vyjádřený v metrch vydělit počtem odečtených dílců
– získanou hodnotu vynásobit 1000
– výsledek je hledaná vzdálenost předmětu (cíle) v metrech
Příklad:
Výška telegrafní tyče je 6m, úhlová velikost tyče je 3 dílce. Vzdálenost tedy je: 6/3 x 1000 = 2000 metrů

Opravování střelby: Odchylky výpočtů ve vodorovné a svislé rovině je možno přesně měřit tak, jako úhly mezi dvěma předměty.

 

Skladování dalekohledu:

Dalekohled D-6 se ukládá v suchých, čistých a pokud možno vytápěných místnostech. Nejvhodnější teplota pro jeho uložení je od 8 do 20 stupnů, při vlhkosti vzduchu do 70 procent. Dalekohledu škodí voda, vlhko, prach, delší působení slunečního žáru, hrubé otřesy a nárazy, náhle změny teplot, nešetrné zacházení. Dalekohled musí být chráněn před těmito vlivy, zejména před pádem na zem. Dalekohled D-6 nesmí podléhat vnějším vlivům teplot v rozsahu -30 až + 45 stupnů. Při teplotě -30 stupnů může být nastavení okuláru tužší, musí však být ještě nastavitelné rukou.

Péče a čistění dalekohledu:

Čištění dalekohledu od prachu a ostatních nečistot se provádí suchým hadrem nebo štětcem. Při čištění je nutno dbát, aby se neporušil těsnící tmel. Po důkladném vyčištění celého dalekohledu je možno přistoupit kčištění skleněných ploch. Je dovoleno čistit jen vnější plochy optických součástek. Při čištění optických ploch se nejdříve odstranují písková zrna a prach pomocí jemného vlasového štětce a potom se skla lehce, bez přílišného tlaku otírají utěrkou na optiku. Při čištění se utěrka dokonale vypráší od pískových zrn a prachu, aby se nepoškrábaly hladké plochy skla. Skleněná plocha je opatřena antireflexivní vrstvou modré barvy, která je značně citlivá a snadno se poškrábe. Opatrnost při čištění je proto nezbytná. Při přenosu z mrazu do místnostis pokojovou teplotou se smí dalekohled vyjmout z pouzdra až po třech hodinách. Používa-li se dalekohled za deště nebo sněžení, je třeba v přestávkách mezi pozorováním nasazovat na okuláry ochrannou krytku. Před uložením se musí dalekohled pečlivě osušit. Osušení se nesmí provádět na topných tělesech (nejméně 2 metry od nich).

Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek