Pozemní světelný zdroj PS 25

Pozemní světelné zdroje PS-25:

Pozemní světelné zdroje dále jen PS-25 jsou světelný signální prostředek k denní a noční signalizaci. Jsou určeny především:
– k taktické orientaci na cvičišti, to je k vytyčování předního okraje postavení vlastních a nepřátelských jednotek a podobně.
– topografické orientaci, to je k vytyčování důležitých orientačních bodů, k vyznačování světových stran a podobně.
– k denní a noční signalizaci mezi menšími jednotkami, popř. mezi pozemními jednotkami a letectvem.
– k imitování požárů techniky nebo objektů.
– k nouzovému vytyčování přistávacích ploch pro letce.

Druhy PS-25:

Vystřelované světelné zdroje se vyráběli se třemi barvami světla:
– PS 25-čv: světelný zdroj s červenou barvou
– PS 25-zl: světelný zdroj se zelenou barvou
– PS 25-ž: světelný zdroj se žlutou barvou

Technická data PS-25:

– průměr válce: 51 mm
– výška válce: 60 mm
– hmotnost: 180-190 g
– doba trvání signálu: 20-30 sekund

Popis a konstrukce PS-25:

PS 25 má tyto hlavní části: pouzdro, světelnou vložku, víko.
Kontrukční uspořádání PS 25 je shodné s uspořádáním dýmovniček DA 25, shodné jsou i hlavní části. Rozdíl je pouze v tom, že místo dýmotvorné vložky je v pouzdru shodná světelná vložka. Pouzdro PS 25 je svým provedením shodné s pouzdrem DA 25. Je opatřeno barevným pruhem odpovídajícím barvě světkla s nálepkou s údaji. Barva nálepky odpovídá rovněž barvě světla. Světelná vložka je výlisek válcového tvaru s vnitřním středovým otvorem. Výlisek je tvořen zážehovou, přechodovou a vlastní světelnou složí. Víko je výlisek z plastu modré barvy, na který je ze spodní strany přivařena hliníková folie, která zabranuje přístupu vlhkosti ke světelné vložce.

Použití PS 25:

Do PS 25 se našroubuje inicíátor, který je nejvhodnější pro zamýšlené použití. Před našroubováním je nutno zkontrolovat že jímka pro iniciátor není znečištěna. Iniciátor se našroubuje na doraz, ne však násilím. Při elektronické iniciacimusí být obsluha vzdálena minimálně 20 metrů, pokud možno proti větru. Při použití třecího zapalovače TZ-M po položení iniciovaného PS 25 se musí obsluha rovněž vzdálit minimálně 20 metrů. Při iniciaci zdroje dochází k výšlehu iniciátoru k proražení dna jímky pro iniciátor, k zážehu světelné vložky a k proražení výfukových otvorů ve víku. Po krátké době rozhoření dochází k vlastnímu hoření v dané barvě světla. Různého zbarvení plamene je dosaženo rozdílným spektrálním zářením zplodin hoření (u červeného světla solemi stroncia, u zeleného světla solemi barya, u žlutého světla solemi sodíku).

Bezpečnostní opatření PS 25:

Plamen PS 25 je vysoký asi 0,5 metru a telota hoření přesahuje 2000 stupnů celsia. Proto je v průběhu výcviku přísně zakázáno:
– odpalovat PS 25 v uzavřených prostorech, na technice – hrozí nebezpečí požáru.
– odpalovat PS 25 v blízkosti objektů, jejíchž okolí je zakázáno rozdělávat ohen (sklady pohoných hmot, muniční sklad atd.)
– odpalovat PS 25 ve vzdálenosti menší než 100 metrů od obytných budov.
– odpalovat PS 25 ve snadno zápalném prostředí: suchá tráva, křoví, les.

 

Video je staženo ze serveru Youtube, nejsme jeho autoři a slouží pouze pro ilustraci.

Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2023 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek