Náramková busola vz. 53

Základní údaje:

Průměr busoly: 48mm
Výška busoly: 18mm
Hmotnost busoly: 35 g
Hlavní stupnice: dělení po 3 stupních
Přesnost měření: +- 3 stupně

 

Náramková BUSOLA vz. 53 slouží k

– orientace v terénu
– orientování mapy
– stanovení pochodového směru
– určování azimutů, je-li dán směr
– přenášení směru z mapy do terénu
– přenášení směru z terénu do mapy
– kreslení náčrtů
– určení hodin podle slunce
– určení sklonu terénu

 

Popis práce s Busolou vz. 53:

Orientace v terénu: Pozorovatel se otáčí s busolou tak, až šipka na otočném kotouči se ustálí na trojúhelníkové značce na hlavní stupnici. Ustálená šipka v tomto případě směřuje na sever. Ostatní světové starny jsou proti příslušným značkám označenýmy písmeny J,V,Z.

Určení pochodového směru v terénu: Je-li dán pochodový směr (azimut), otáčí se busola tak, až šipka magnetky směřuje proti vrcholu trojúhelníkové značky. Pak se nastaví čítací ryska na daný azimut. Průhledem přes mířidla se určí přesný směr tím, že se v daném směru určí libovolný nápadný terénní předmět, dobře viditelný z různých míst ve směru pochodu.

Určení azimutu je-li dán pochodový směr: Stejně jako v předchozím případě se busola orientuje na sever (šipka magnetky směřuje proti vrcholu trojúhelníkové značky na hlavní stupnici). Otáčením nádobky s kapalinou se pak zamíří pomocí mířidel do daného směru a proti čítací rysce se vyčte na hlavní stupnici příslušný azimut.

Orientace mapy podle busoly: Má-li se orientovat mapa, položí se busola na mapu tak, aby dva protilehlé výstupky na vnějším obvodu pouzdra busoly byly ve směru poledníku (nebo ve vertikále kilometrové sítě či na svislém okraji mapy). Pak se mapou na níž je položena busola, otáčí tak dlouho, až šipka magnetky směřuje proti vrcholu trojúhelníkové značky na hlavní stupnici. Tím je mapa zorientována na sever

Určení pochodového směru z mapy: Na mapě se zjistí stanoviště, na kterém se nacházíme. Jím se vede přímka rovnoběžná se směrem sever-jih. Pak se toto místo spojí přímkou s místem, k němuž chceme zjistit pochodový úhel. Na mapu se položí busola tak, aby její střed byl na průsečíku obou čar a aby oba výstupky pouzdra busoly byly na ose sever-jih. Otáčením nádobky se ztotožní červená čára na dně nádobky se spojnicí obou míst (stanoviště – místo, k němuž zjištujeme pochodový úhel) tak, aby záměrná přímka proložená mířidly směřovala do žádaného směru. Potom se proti čítací rysce přečte na hlavní stupnici hledaný azimut.

Určení času podle slunce: Busola se orientuje na sever. Po ustálení magnetky se otáčí nádobka s kapalinou tak, aby stín černé čáry na víčku (spojnice hledí-muška) , vržený na bílou plošku vnitřní stěny nádobky, se dotýkal spodní červené čáry na dně nádobky. Busolu je třeba držet ve vodorovné poloze. Černá čára spojující hledís muškou určuje pak na půlkruhové stupnici přibližný čas.

Určení sklonu: Je-li busola ve vodorovné poloze, je bublinka soustředná s vnitřním kruhem. Při sklonu 5 stupnů leží střed bublinky na obvodě vnitřního kruhu. Při sklonu 10 stupnů leží střed bublinky na obvodě vnějšího kruhu.

 

Kontrola busoly:

– pohledem překontrolujeme, zda busola je schopná provozu, tj. zda není rozbitá a zda je v ní kapalina.
– překontrolujeme, zda tělo busoly není poškrábané a zda je průhledné a všechny stupnice řádně čitelné.
– přezkoušíme, jestli se jehla magnetky volně otáčí ve svém lůžku a nemá trhavé pohyby.
– přezkoušíme, zda lze víčkem busoly s mířidly volně otáčet v celém rozsahu 360 stupnů.
– překontrolujeme, velikost vzduchové bubliny – nesmí být větší než malý kruh vyrytý na víčku nádobky s kapalinou.

Ukládání a ošetřování busoly:

– busola se ukládá v místostech vzdálených od větších kovových nebo magnetických předmětů.
– busola se čistí pouze flanelovou utěrkou od prachu a jiných nečistot. Nepoužívají se žádné konzervační látky.
– busolu je nutné chránit před poškrábáním, protože průhledná hmota z níž je vyrobena, je měkká a víčko se stává při neštrném zacházení neprůhledným.

Aktuality

20.4.2024

Přidán nůž – Gryphon Mikov

13.4.2024

Na webu je nové menu – Bodáky, kam se budu snažit postupně přidávat další kusy.

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek