Dýmovnice - základní info

Účel a použití dýmovnic:

Dýmovnice jsou dýmový signální prostředek k denní signalizaci a používají se:
– k taktické orientaci na cvičišti
– k topografické orientaci, tj. k vytyčování důležitých orientačních bodů, k vyznačování světových stran a podobně
– k pozemní signalizaci mezi menšími jednotkami, popř. k signalizaci mezi pozemními jednotkami a letectvem
– k imitování požáru techniky (dýmovničky s černým dýmem)
– vyjímečně k maskování méně rozměrné techniky, nejlépe s bílým dýmem

Popis a konstrukce dýmovnic:

Hlavní části dýmovniček jsou: pouzdro dýmovničky, dýmotvorná vložka, víko.
Pouzdro dýmovniček je nádobka z hlubokotažného ocelového plechu, ve kterém jsou uloženy ostatní části dýmovničky. Po zalemování tvoří s víkem jeden celek, který chrání dýmotvornou vložku před poškozením nebo zvlhnutím. Pouzdro je na povrchu lehce zinkováno a chromováno. Na pouzdře dýmovničky je barevný pruh odpovídající barvě dýmu a nálepka s údaji. Dýmotvorná vložka je výlisek válcového tvaru s vnitřním středovým otvorem. Výlisek tvoří vlastní dýmová slož, zážehová slož a přechodová slož. Víko je výlisek z plastu bílé barvy s jímkou pro iniciátor, dnem jímky a závitem pro iniciátor.

Používání dýmovniček DA 25:

Do dýmovničky se našroubuje iniciátor, který je nejvhodnější pro zamýšlené použití. Iniciátor se našroubuje na doraz, ne však násilím. Při elektrické iniciaci musí být obsluha odpalující dýmovničky vzdálena minimálně 15 metrů, pokud možno proti větru. Při použití TZ-M se musí obsluha odpalující dýmovničky vzdálit také minimálně 15 metrů. Při iniciaci dýmovničky dochází po výšlehu iniciátoru k proražení dna jímky pro iniciátor, k zážehu dýmotvorné vložky a vzniklým tlakem k proražení krytky výfukových otvorů ve víku. Teplem vznikajícím při hoření dýmotvorné vložky dochází k sublinaci organického barviva, jehož páry vevzduchu kndenzují a vytváří dým příslušné barvy. U dýmovniček s bílým dýmem sublinuje antracen, jehož páry na vzduchu kondenzací vytvářejí hustý bílý dým. u dýmovniček s černým dýmem dochází k nedokonalému spalování hořlaviny za vzniku jemně rozptýlených částic uhlíku, které vytváří černý dým.

Bezpečnostní opatření:

– odpalovat dýmovničky v uzavřených prostorech.
– odpalovat dýmovničky v blízkosti objektů, jejíchž okolí je zakázáno rozdělávat ohen (sklady pohoných hmot, muniční sklad atd.)
– odpalovat dýmovničky ve vzdálenosti menší než 100 metrů od obytných budov.
– umístovat dýmovničky do snadno zápalného prostředí (suchá tráva, suché křoví, sláma a podobně) – při iniciaci TZ-M se mohou dýmovnice odhazovat jen do měkkého terénu, nárazem na trvdý terén může dojít k rozstříštění dýmotvorné vložky , což může vést k výbuchu dýmovničky.

Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek