Imitační prostředky - Imitace střelby ručních zbraní: IRZ-10

Účel IRZ-10:

IRZ-10 imituje zábleskem, dýmem a zvukem výstřely s ručních zbraní (samopalů, kulometů). Používá se především tak, kde pro přímé ohrožení ostrou střelbou, výbuchy a průjezdem techniky a pod. nelze umístit obsluhu provádějící střelbu cvičným střelivem. IRZ-10 lze imitovat jednotlivé rány, krátké nebo dlouhé dávky. Časové intervaly mezi jednotlivými po sobě jdoucími výstřely jsou 0,08 sekund, což odpovídá kadenci 750 ran za minutu.

Technická data IRZ-10:

– průměr dutinky: 7,0 mm
– délka dutinek: 53-93 mm
– délka vodičů: 1,5 metru
– barva vodičů: bílá a zelená
– min zážehový proud: 1,3 A
– bezpečný proud: 0,45 A
– doba zpoždění: 0,08 sekund
– elektrický odpor: 2,2 ohmů

Použití IRZ-10:

Po vyjmutí IRZ-10 se spotřebitelského balení se rozvinou vodiče jednotlivých kusů, které budou použity. Potřebný počet kusů se zapojído série tak, že do rychlospojky se zasune libovolný vodič prvního kusua stejně zbarvený vodič druhého kusu, dodalší rychlospojky se zasune zbývající vodič druhého kusu a stejně zbarvený vodič třetího kusu. Tímto postupem se postupuje, až jsou zapojeny všechny zvolené kusy. Vodiče se do rychlospojek zasunují tak, aby jejich odizolované konce z rychlospjky nevyčnívaly. Přehnutím rychlospojky o 180 stupnů asi 1 až 3 cm od jejího uzavřeného konce se dosáhne spolehlivého spojení obou vodičů. Zbývající vodiče prvního a posledního kusu v sérii se připojí na roznětové vedení. IRZ-10 se uvádějí v činnost elektrickým proudem z roznětnice. Průchodem proudu elektrickou pilulí se zahřeje odporový drátek elektrické pilule na vysokou teplotu a zažehne citlivou složelektrické pilule. Zplodiny hoření slože zažehnou zpoždovací slož nalisovanou do pouzdra zpoždovače. Časový interval od jednoho výbuchu ke druhému je dán délkou sloupce zpoždovací slože. Po jejím dohoření dochází k zážehu výbuškové slože. Rychlým shořením výbuškové slože se uvolní značné množství teplaa plynů, které roztrhnou hliníkovou dutinku za vzniku optického efektu imitující výstřel z ruční zbraně. Roznětové vedení s IRZ-10 je nutné v terénu rozmístovat tak, aby záblesk a dým byl viditelný. Jednotlivé kusy IRZ-10 z dávkyje prot vhodné pověsit ve vzdálenosti 20-30 cm od sebe na křoví nebo kolíky. Tato vzdálenost při pozorovaní z dálky budí dojem, že záblesky jednotlivých výbuchů vycházejí z jednoho místa.

Bezpečnostní opatření:

Při výbuchu IRZ-10 dochází k roztržení dutinky a k možnosti vzniku malých střepinek a otevřeného ohně. Proto po připojení IRZ-10 na roznětové vedení a při iniciaci nesmí být v okruhu 30 m přítomna žádná osoba. Je zakázáno odpalovat IRZ-10 v uzavřeném prostoru, v blízkosti skladů pohoných hmot nebo muničního skladu a ve snadno zápalném prostředí.

 

Video je staženo ze serveru Youtube, nejsme jeho autoři a slouží pouze pro ilustraci.

Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek