Imitační prostředky - Iniciátor TZ-2

Účel a použití TZ-2:

Třecí zapalovač TZ-2 je určen k mechanickému odpalování dýmovniček DA 60 a DA 600. A to bud ručně nebo na dálku tahem za pomocné lanko. K zážehu imitačního prostředku dochází asi po 5-6 sekundách od vytržení tříče ze zapalovače.

Technická data TZ-2:

– celková délka: 50 mm
– hmotnost: 23 g
– závit zapalovače: M10
– doba zpoždění: 4,5-6 sekund

Popis a konstrukce TZ-2:

Hlavní části TZ-2: tělo zapalovače, křídlatá matice, úplný tříč, klobouček, zpoždovač.

Tělo zapalovače má tvar trubky. Ve vnitřním horním osazení je zalemován úplný tříč. Na vnější horní závit je našroubována křídlatá matice a klobouček. Do vnitřního dolního závitu je zalisován zpoždovač. Křídlatá matice z ocelového plechu usnadnuje zašroubování třecího zapalovače TZ-2 do spojovacího pouzdra dýmovničky. Úplný tříč se skládá z třecí roznětky, třecí opěrné destičky a vlastního tříče. Třecí roznětka je měděný kalíšek s průchozím středovým otvorem. Uvnitř je nalisována citlivá třecí slož. Nad kalíškem třecí roznětky je třecí opěrná destička. Otvorem třecí roznětky a třecí opěrné destičky prochází vlastní tříč z ocelového drátu. Ve spodní části je hadovitě svinut, v horní části je vytvořeno očko k uvázání odtrhovacího motouzu kloboučku. Klobouček se skládá z misky a víčka. Miska má vnitřní závit k našroubování na tělo zapalovače. Ke kloboučku je připevněn odtrhovací motouz. Klobouček chrání úplný tříč při dopravě a uskladnění před poškozením a vlhkostí. Po odšroubování usnadnuje vytržení vlastního tříče z třecí roznětky. Zpoždovač přenáší plamen od třecí roznětky s určitým zpožděním na zážehovou slož imitačního prostředku. Zpoždovač se skládá z těla zpoždovače ve tvaru trubičky s vnějším závitem na dolním konci, na který je našroubována ochranná čepička. Uvnitř těla zpoždovače je nalisovaná zpoždovací slož. Spodní konec zpoždovače s ochrannou čepičkou je utěsněn včelím voskem proti vnikání vlhkosti. Horní konec zpoždovače je zalisován do těla zapalovače.

Činnost a použití TZ-2:

Po vybalení třecího zapalovače TZ-2 se odšroubuje ochranná čepička ze zpoždovače a nehtem se dokonale odstraní zbytek těsnícího včelího vosku. Kdyby nebyl včelí vosk dokonale odstraněn, mohl by vosk raztavený teplem při hoření zpoždovače skápnout dovnitř dýmovničky a způsobit tak selhání. Z dýmovničky se odtrhne izolační lepící páska a sejme víčko. Do spojovacího pouzdra se našroubuje připravený třecí zapalovač až na doraz. Před odpálením se odšroubuje klobouček a napne se odtrhovací motouz. Prudkým trhnutím za klobouček se prodírá hadovitě stočený ocelový drát tříče přes citlivou třecí slož roznětky. Vzniklým třením se citlivá slož vznítí: plamen šlehne na zažehovací slož zpoždovače, od kterého se zažehne i vlastní zpoždovací slož. Zpoždovací slož postupně prohořívá a po 4,5 až 6 sekundách zažehne zážehovou slož dýmovničky.

Balení TZ-2:

Třecí zapalovače TZ-2 jsou baleny po 15, 20 nebo 25 kusech v lepenkových krabicích polepených obalovým papírem. Krabice jsou opatřeny odtrhovací tkanicí nebo motouzem. Takto zabalená krabice je utěsněna ponořením do roztaveného parafínu. Na obalovém papíru je nálepka s uvedenýmím počtu zapalovačů v krabici, dále je uvedena značka výrbce, číslo série a rok výroby.

Aktuality

12.5.2024

Přidána dýka – GOLAK

20.4.2024

Přidán nůž – Gryphon Mikov

13.4.2024

Na webu je nové menu – Bodáky, kam se budu snažit postupně přidávat další kusy.

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek