Imitační prostředky - Iniciátor EPID

Elektrický Pyrotechnický Iniciátor Dlouhodobý – EPID:

Účel a použití EPID:

Iniciátor EPID slouží k zážehu imitačních prostředků především výbušek. Jsou tvořeny sadou 59 kusů iniciátorů se zpožděním odstupňovaných po 5 sekundách v intervalu od 12 sekund do 5 minut (zpoždění 1 časového stupně je 12 sekund). Vhodné jsou zejména k imitaci dělostřeleckých přepadů pomocí výbušek a nebo k dlouhodobému osvětlování terénu pomocí PS 25 při použití každého třetího nebo čtvrtého časového stupně. Každý stupeň sady EPID je opatřen číslem udávajícím jeho časový stupeň. Celková doba zpoždění daného stupně se vypočítá podle vzorce: celková doba zpoždění (s) = (číslo stupně x 5) + 7.

Technická data EPID:

– délka: 47 mm
– průměr dutinky: 7 mm
– délka převlečného šroubu: 46 mm
– závit převlečného šroubu: M12
– barva převlečného šroubu: šedá
– barva přívodních vodičů: modrá a žlutá

Popis a konstrukce EPID:

EPID má tyto hlavní části: hliníkovou dutinku s prachovou náplní, elektrický palník, zápalnici, spojku, převlečný šroub.
Elektrický palník je shodný s palníky všech elektrických iniciátorů, je tvořen elektrickou pilulí s přívodními vodiči provlečenými těsnící zátkou. Na přívodních vodičích je upevněn štítek s označením EPID a údajem o časovém stupni. Na konci přívodních vodičů je nasazena rychlospojka. Spojka je hliníková trubička, oboustraně zaškrcená, sloužící ke spojení palníku se zápalnicí. Výfukový otvor umožnuje volný odchod plynů, je až do zahájení činnosti iniciátoru zalakován. Zápalnice zajištující požaovanou dobu zpoždění, se skládá z plastikového povlaku a duše: pro časovéstupně 1 až 8 je povlak barvy hnědé a duše je z černého prachu, pro stupně 9 až 59 je povlak barvy modré a duše z pomaluhořící slože. U pomaluhořící zápalnice je přenos hoření na náplň černého prachu zajištěn nastavenou zápalnicí přes podsyp zážehové slože. Na dně dutinky, která je připevněna k zápalnici je uložena náplň černého prachu (0,35 g).

Činnost EPID:

Průtokem elektrického proudu dojde k zážehu palníku, který zažehne duši zápalnice. Po dohoření zápalnice dochází k zážehu prachové náplně umístěné v hliníkové dutince. Zplodiny hoření prachové náplně prorazí zeslabené dno dutinky a pak i dno jímky pro iniciátor imitačního prostředku a zažehnou jeho vlastní náplň. Při hoření zápalnice může občas dojít k průšlehu plamene přes její plastikový povlak. Proto není vhodné pokládat imitační prostředky adjustované iniciovačem EPID do snadno zápalného prostředí.

Balení EPID:

– spotřebitelské: 15 kusů EPID je dutinkami zasunuto do polystyrenové lišty. Ve čtvrté liště, která obsahuje stupně 46-59, je jen 14ks EPID. Tyto lišty jsou zabaleny do hliníkové folie a tvoří jednu sadu iniciátorů EPID.
– skupinové: truhlík – tři kompletní sady iniciátorů zabalené do balíčků (177 kusů EPID) jsou vloženy do polystyrenovém truhlíku.
– přepravní: paleta – výška paĺety 1080 mm, hmotnost asi 330 kg.

Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek