Výkonnostní odznaky výsadkových jednotek

Odznak 2. paradesantní brigády:

Jde o smaltovaný odznak vyrobený ze žlutého tombaku. Má tvar kosočtverce s protáhlou spodní částí. Výška je 33 mm a šířka 18 mm. Odznak byl vyroben v SSSR v létě roku 1944 v počtu 2257 kusů. Na modrém podkladu je bílý vrchlík padáku a bílá postava výsadkáře. Celý okraj odznaku je ve zlatavé barvě spolu s obrysem vrchlíku a postavy spojené 8 šnůrami. Ve šnůrách padáku je československý státní znak. Na zadní straně matice je nápis v azbuce a značí výrobce Pobeda Moskva. Tento odznak je vidět velmi málo a většinou je poškozený, velmi snadno z něj vypadává smalt. Tyto odznaky se objevují opravované a jsou poznat dle barvy smaltu. Drobně vypadaný smalt ve šnůrách vrchlíku, můžete vidět i na mém odznaku, viz foto zde.


Paraplacky:

Odznaky byly zavedeny v roce 1948 a používány do roku 1951. Oba mají tvar elipsy a jsou 44 mm široké a 60 mm vysoké. Odznak se skládá z věnce, padáku a lva znázornujícího státní znak. Podložka má eliptický tvar a na její spodní straně je vyryto evidenční číslo. K věnci je připevněna čtyřma háčky. Padák je k podložce připevněn dvěma a lev třemi háčky. Vyskytují se i odznaky, které jsou raženy z jednoho kusu (věnec i podložka). Vyráběny byly z tombaku a ojediněle se vyskutují i se stříbra, tato varianta je neoficiální a je vidět ve třetí řadě fotografií. Tyto odznaky se dnes objevují celkem často a v různém stavu, většinou mají vypadaný červený smalt ve stuze.

Paraplacka – Bronzová varianta:

Paraplacka – Stříbrná varianta:

Paraplacka – Miniatura:

Odznaky vyráběla firma Karnet Kyselý z Prahy (značka – KK) a později po znárodnění i firma Zukov. Firma KK puncovala odznaky na zadní straně (je to vidět na fotografii). Firma Zukov puncovala jehlici. Jehlice tím byla zeslabená a často se lámala, proto se dnes setkáváme s většinou odznaků, které mají ulomenou špici jehlice. Odznaky byly vyrobeny ze stříbra a jsou dnes velmi málo vidět. Jejich cena se dnes pohybuje na cca 40 procentech ceny velké paraplacky. To je podle mě málo, protože tento odznak je vzácnější a nebylo jich tolik jako velkých paraplacek.Tombaková verze:

Těmto odznakům se říká odznak s lipovými květy, takzvaný lipák nebo odznak se srpem a kladivem. Odznaky jsou vyrobeny z tombaku. Jsou 25 mm široké a 47 mm vysoké. Odznaky této řady mají většinou vzadu evidenční čísla bud vyražená přímo v odznaku nebo na destičce. Vyražené číslo je buď ve hvězdě a nebo ve vrchlíku. Byly zavedeny a udělovány od roku 1951 do roku 1962. Existují 3 základní typy + jedna varianta pochromovaná, kterou si nechali vojáci sami dělat. Na fotografii můžete také vidět originál průkaz opravnující nosit odznak výsadkáře. Tato řada odznaků je dnes sběratelsky velmi zajímavá, jelikož se jich dochovalo málo, hlavně třídy Instruktor a Mistr.


Tombaková verze – Andělská křídla:

Andělská křídla byla používána v letech 1962-1965. Odznaky jsou 28mm široké a 50mm vysoké. Jsou vyrobeny z tombaku. Odznaky této řady mají vzadu evidenční čísla na štítku. Tento štítek na většině odznaků chybí, protože byl na zadní straně nalepen a časem upadával. Ke stejnokroji se připevňovaly pomocí šroubu s maticí. Tato řada odznaků je dnes sběratelsky velmi zajímavá, jelikož byla používána jen tři roky a dochovalo se jich velmi málo, hlavně třídy Instruktor a Mistr. Tomu samozřejmě odpovídá i jejich cena.


Tombaková verze – těžká varianta:

Tombaková řada (těžká verze) používaná v letech 1965-1992. Odznaky jsou 26mm široké a 50mm vysoké. Odznaky této řady mají většinou evidenční čísla a jsou smaltované. U této varianty odznaků se můžeme setkat se dvěma variantama. První typ má číselné značení na vrchlíku a červený smalt v hvězdici je pod úrovní hvězdice. Druhý typ má číselné značení ve šnůrách padáku a červený smalt v hvězdici je v rovině s okraji hvězdice. Obě verze lze také rozlišit dle barvy smaltu, první varianta má smalt výrazně modrý, pozdější varianta má smalt nazelenalý. Ke stejnokroji se připevňovaly pomocí šroubu s maticí.


Hliníková verze – lehká varianta:

Hliníková řada používaná v letech 1965-1992. Odznaky jsou 26mm široké a 50mm vysoké. Odznaky této řady nemají evidenční čísla a smalt je nahrazen barvou. U této řady se můžete setkat s INSTRUKTOREM ve dvou provedeních: zlatý a červený. Zlatý instruktor se údajně pletl s mistrem a proto byl nahrazen instruktorem s červeným nápisem. Ke stejnokroji se připevňovaly pomocí šroubu s maticí. Na posledních dvou foto jsou vidět miniatury, které byly jen s letadlem. Na tmavší verzi je zezadu vidět logo výrobce a pořadové číslo.


Hliníková verze AČR:

Předposlední řada používaná od roku 1993 do 2011. Odznaky jsou 37mm široké a 50mm vysoké. Jsou lisovány ze slitinu hliníku. Ke stejnokroji se připevňovaly pomocí šroubu s maticí. V dolní části odznaku je stuha, v jejímž středu je vyražen výkonnostní stupeň (třída). První odznak bez třídnosti je stříbrný a uděluje se z dekretem viz foto. Ostatní odznaky jsou zlaté.

 

Odznak výsadkáře AČR:

Udělování dle Výs 3-1, Příloha 12
Odznak výsadkáře je symbolem obtížnosti a náročnosti služby vojáka ve výsadkové odbornosti. Uděluje se vojákům v činné službě po splnění těchto podmínek a zásad:

STŘÍBRNÝ ODZNAK: po splnění 5 seskoků s padákem, z toho jednoho v noci a jednoho s osobním zásobníkem. Odznak uděluje velitel vojenského útvaru.

ZLATÝ ODZNAK I. stupně: po splnění 50 seskoků s padákem, z toho nejméně 10 v noci, 10 s osobním zásobníkem. Uděluje jej velitel vojenského útvaru.

ZLATÝ ODZNAK II. stupně: po splnění 100 seskoků s padákem, z toho nejméně 15 v noci, 15 s osobním zásobníkem, 10 do neznámého terénu, 5 se samovysazením z výšky nejméně 1000 m a s přistáním do vzdálenosti 20 m od vyznačeného středu doskokové plochy. Uděluje jej velitel vojenského velitelství.

ZLATÝ ODZNAK III. stupně: po splnění 200 seskoků s padákem, z toho nejméně 40 v noci, 25 s osobním zásobníkem, 20 do neznámého terénu, 10 s přistáním do vody, 5 se samovysazením z výšky nejméně 1000 m s přistáním do vzdálenosti 10 m od vyznačeného středu doskokové plochy. Náčelník oddělení sportu MO může určit jiné druhy seskoků pro příslušníky armádního sportovního družstva parašutismu. Uděluje jej náčelník odboru podle odborné podřízenosti.

Odznak se uděluje k 1. dni následujícího měsíce, v němž byly podmínky splněny. Návrh na udělení odznaku předkládá nadřízený služebním postupem, splnění podmínek se dokládá záznamem o seskocích s padákem. Držitel odznaku je oprávněn nosit odznak po dobu činné služby v AČR v souladu s výstrojním předpisem.


Poslední verze AČR:

Poslední řada používaná od roku 2011 do součastnosti. Třídnosti se liší podle barvy vrchlíku a lva.

3.stupeň – vrchlík i lev v barvě bronzu
2.stupeň – vrchlík i lev v barvě stříbra
1.stupeň – vrchlík v barvě stříbra, lev v barvě zlata
MISTR – vrchlík i lev v barvě zlata

Odznak výsadkáře III. třídy

Specifické předpoklady:
– absolvování základního výsadkového kurzu;
– 10 vojenských seskoků s padákem, z toho jeden v noci a jeden s osobním zásobníkem.

Teoretické znalosti:
– znění předpisů týkajících se záchranné a výsadkové přípravy;
– výsadkový a záchranný materiál jednotky a pravidla pro jeho používání;
– výstroj a výzbroj jednotky používané při vysazení.

Odborné dovednosti:
– balení osobních a záložních výsadkových padáků, které používá útvar (jednotka), a jejich příprava k seskoku.
Splnit hodnocení z tělesné přípravy „výtečně“.

Odznak výsadkáře II. třídy

Specifické předpoklady:
– držitel Odznaku výsadkáře III. třídy nejméně 2 roky;
– 50 vojenských seskoků s padákem, z toho nejméně 10 v noci, 10 s osobním zásobníkem a 2 s přistáním do vody.

Teoretické znalosti:
– znění předpisů týkajících se záchranné a výsadkové přípravy;
– výsadkový a záchranný materiál jednotky a pravidla pro jeho používání;
– výstroj a výzbroj jednotky používané při vysazení.

Odborné dovednosti:
– příprava výstroje a výzbroje jednotky používaných k seskoku a k použití po seskoku;
– balení osobních a záložních výsadkových padáků, které používá útvar (jednotka), a jejich příprava k seskoku;
– zvládnutí vysazení slaněním na výcvikovém zařízení.
Splnit hodnocení z tělesné přípravy „výtečně“.

Odznak výsadkáře I. třídy

Specifické předpoklady:
– držitel Odznaku výsadkáře II. třídy nejméně 2 roky;
– 100 vojenských seskoků s padákem, z toho nejméně 15 v noci, 15 s osobním zásobníkem, 10 do neznámého terénu a 5 s přistáním do vody.

Teoretické znalosti:
– znění předpisů týkajících se záchranné a výsadkové přípravy;
– výsadkový a záchranný materiál útvaru a pravidla pro jeho používání;
– výstroj a výzbroj útvaru používané při vysazení;
– metodika výcviku na zařízeních výsadkového cvičiště.

Odborné dovednosti:
– příprava výstroje a výzbroje útvaru používaných k seskoku a k použití po seskoku;
– balení osobních a záložních výsadkových padáků a jejich příprava k seskoku;
– zvládnutí vysazení slaněním z výsadkových letadel.
Splnit hodnocení z tělesné přípravy „výtečně“.

Odznak výsadkáře Mistr

Specifické předpoklady:
– držitel Odznaku výsadkáře I. třídy nejméně 3 roky;
– 200 vojenských seskoků s padákem, z toho nejméně 40 v noci, 30 s osobním zásobníkem, 20 do neznámého terénu a 10 s přistáním do vody.

Teoretické znalosti:
– znění předpisů týkajících se záchranné a výsadkové přípravy;
– výsadkový a záchranný materiál a pravidla pro jeho používání;
– výstroj a výzbroj útvaru používané při vysazení;
– metodika výcviku na zařízeních výsadkového cvičiště.

Odborné dovednosti:
– příprava výstroje a výzbroje útvaru používaných k seskoku a k použití po seskoku;
– balení osobních a záložních výsadkových padáků všech typů používaných v AČR a jejich příprava k seskoku;
– zvládnutí vysazení slaněním na výcvikovém zařízení.
Splnit hodnocení z tělesné přípravy „výtečně“.

Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek