Imitační prostředky - Iniciátor UZO

Účel UZO:

Iniciátor UZO je určen k vytvoření nástrah v kombinacích s dýmovničkami, světelnými zdroji a výbuškami. Imitační prostředek v nichž je použit iniciátor UZO musí být vždy upevněn ve vhodném stativu nebo improvizovaným způsobem. UZO iniciuje imitační prostředek bezprostředně po spuštění údernikového mechanismu.

Technická data UZO:

– celková délka 125 mm
– délka iniciované části: 45 mm
– barva iniciované části: červená
– doba zpoždění: 0 sekund
– hmotnost: 45 gramů
– délka vlasce: 2 metry
– tah pro uvedení do činnosti: 0,5 kg

Popis a konstrukce UZC:

Hlavní části: pojistková část, úderníková část, iniciační část, iniciátor, odjištovací vlasec.

Pojistková část je kovová a skládá se z opěrné destičky s úchytem a šroubem, která odtlačuje kluznou pojistku. Tyto dvě součástky spolu s úderníkem jsou zajištěny zavíracím špendlíkem, na který je napíchnut odřezek pryžové hadičky a upevněn odjištovací vlasec dlouhý 2 metry a navinutý na cívce. Tato sestava tvoří dopravní pojistku.
Úderníková část se skládá z kovového úderníku, který je upevněn kluznou pojistkou, uloženou v drážce úderníku a tím udržuje pružinu napnutou. Pryžové těsnění brání pronikání vody a vlhkosti do prostoru pouzdra úderníku. Pouzdro úderníku je z plastu červené barvy a je spojeno závitem M 16 s pouzdrem iniciační části. Vodotěsné spojení obou částí zajištuje deformovatelná drážka v dosedací ploše pouzdra úderníku.
Iniciační část je tvořena roznětkou uloženou ve vložce a je konstrukčně spojena s iniciátorem. Iniciační část a iniciátor tvoří výlisek z plastu červené barvy, přímo ve výlisku je uložena i prachová náplň.

Činnost UZO:

Do činnosti se adjustované úderníkové zapalovače UZO uvádějí tím, že tahem za vlasec uchycený pomocí šroubu mezi úchytkou a opěrnou destičkou se vytrhne opěrná destička, která je vložena mezi úderník a kluznou pojistku. Tím se kluzná pojistka vysune za žlábku úderníku a pružina stáhne úderník. Úderník napíchne roznětku, která zažehne přímo prachovou nápln iniciátoru. Zplodiny hoření prachové náplně prorazí dno dutinky iniciátoru i dno jímky pro iniciátor imitačního prostředku a zažehne pyrotechnickou slož.

Instalace UZO:

V místě kde má být použit imitační prostředek se zatluče kolík, na který se pomocí šnůry, lepící pásky nebo drátů připevní imitační prostředek. Do upevněného imitačního prostředku se našroubuje na doraz zapalovač UZO, ne však násilím. Kolmo na předpokládaný směr pohybu osob nebo vozidel se v potřebné výšce upevní mezi dva kolíky zatlučené do země nástražný drát tak, aby byl asi 0,5 m za imitačním prostředkem. Na nástražný drát se upevní vlasec a jeho druhý konec se upevní pomocí šroubu mezi opěrnou destičku a úchytku pojistkové části úderníkového zapalovače. Spára mezi úchytkou a opěrnou destičkou musí být kolmá na směr nástražného drátu. Vlasec mezi nástražným drátem zapalovačem musí být natažen, ale jen tak aby toto natažení nezměnilo polohu nástražného drátu. Po té se zkontroluje, zda opěrná destička je ve správné poloze a zda zavíracím špendlíkem lze v otvoru opěrné destičky a úderníku volně pohybovat. Je-li tomu tak, odvine se z cívky odjištovací vlasec upevněný k zavíracímu špendlíku, špendlík se rozevře a gumička na něm nasazená se opatrně stáhne. Rozvinutím vlasce se pak ze vzdálenosti 2 metry rozevřený zavírací špendlík vytáhne, čímž je úderníkový zapalovač odjištěn. Je-li nástrahou výbuška V5 je nutno odjištovací vlasec nastavit motouzem nebo drátkem na délku minimálně 20 metrů.

Bezpečnostní opatření:

Zapalovač UZO se uvede do činnosti i při poměrně slabém doteku nástražného drátu, čímž může snadno dojít i k nežádoucímu spuštění instalované nástrahy. Proto při práci s údernikovými zapalovači je nutno dodržovat tato bezpečnostní opatření:
– všechny práce spojené s adjustací zapalovačů musí být prováděny opatrně, v klidu a s rozvahou
zásadně je zakázáno k iniciaci nástrah zapalovačů UZO používat výbušek V30 a V100 !
nástrahy s výbuškami V5 a prostředkem VS4 smí iniciovat jen pyrotechnik a to jen v případě, kde v místě nástrahy je vyloučen pohyb osob.

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek