Záchranný padák PL-58-S

Účel:

Padák PL-58-S je určen jako individuální záchranný prostředek letce a jiných členů posádky při havárii letadla ve velkých i malých výškách a rovněž slouží jako poduška k sezení po dobu letu.

Charakteristika padáku:

– Padák PL-58 dovoluje bezpečné uvedení v činnost při váze skákajícího nejvýše 90 kg do rychlosti 400 km/h a nejvýše možné hranici do rychlosti 500 km/h. Seskoky za rychlosti letu přes 400 km/h je nutno provésti se zpožděním otevření výrobku o 3-4 sekundy při výšce letu nejméně 500 m.
– Průměrná rychlost snášení při váze skákajícího nejvyše 90 kg, může být nejvýše 5,5 m/s.
– Padák PL-58 je pouze na ruční otevření, k čemuž slouží rukojeť uvolnovače s drátěným lankem.
– Minimální přípustná výška uvedení výrobku v činnost nejméně 100 m nad terénem bez vaku vrchlíku s použitím výtažného padáčku při minimální rychlosti letadla 100 km/h a 150 m nad terénem s použitím vaku vrchlíku.
– Doba otevření výrobku od okamžiku uvedení v činnost až do úplného naplnění vrchlíku nejvýše 3 sekundy.
– Výrobek zabezpečuje: nemožnost samovolného otevření, rychlou ztrátu výšky při skluzu, stabilnost při sestupu, umístění kyslíkového přístroje, možnost využítí s kyslíkovým i bez kyslíkového přístroje, váhu padáku nejvýše 12 kg (bez přenosné brašny).
– Vrchlík padáku PL-58 má trojúhelníkový tvar se seříznutými rohy, je vyroben ze silonové tkaniny. Po obvodě vrchlíku je rozmístěno 28 šnůr o délce 6,75 m. Mezi šnůrami 1 a 28 je vytvořen kanál o šíři 4 m, který udržuje snášení letce po větru. Plocha vrchlíku je 64 m2.
– Padák PL-58-S je opatřen vakem vrchlíku s výtažným padáčkem. vak vrchlíku snižuje dynamické zatížení při otevírání vrchlíku. Výtažný padáček má tvar 6ti úhelníku o ploše 0,97 m2.
– Nosný postroj při oblékání na letce se upevňuje v jednom bodě pomocí zámku, který zabezpečuje rychlé odpoutání od padáku v okamžiku přistání.
– Připevnění obalu padáku k nosnému postroji zaručuje jeho výměnu při poškození.

Hlavní části:

Výtažný padáček, vak vrchlíku, vrchlík, nosný postroj, obal padáku, rukojeť uvolňovače, pružná hadice, sedový polštář, přenosná brašna.

– Výtažný padáček  je určen pro vytažení vaku vrchlíku se složeným vrchlíkem pro stahování vaku z vrchlíku.  Výtažný padáček sestává ze dvou základních částí a sice vrchlíku se šňůrami a drátěné kostry. Vrchlík je v podstatě 6ti úhelník a je zhotoven z hedvábné tkaniny. Pro větší pevnost je zesílen hedvábnou lemovkou. Rovněž drátěná kostra je zašita v lemovkovém zesílení. Spodní okraj vrchlíku je zesílen dvojitým složení hedvábné tkaniny s následujícím zašitím dvěma souběžnými švy na dvoujehlovém stroji o rozteči 8 mm. Šíře spodního okraje 12 mm. Vrchlík vytaženého padáčku má šest šňůr okrajových a jednu šňůru střední. Šest šňůr je zhotoveno z hedvábné šňůry č. 15, volné konce jsou zakřížkovány na okrají vrchlíku a lemovce. Uprostřed šňůr je vytvořen pletenec do něhož je spodním koncem vpletena střední hedvábná šňůra č. 12. Druhým koncem je upevněna uzlem v uzdičce a zakřížkována.

– Vak vrchlíku prodlužuje dobu otevření vrchlíku, čímž se zmenšuje dynamické zatížení v okamžiku naplnění vrchlíku vzduchem. Kromě toho chrání vak vrchlíku vrchlík před přehozením šňůr na začátku naplňování vzduchem. Délka vaku vrchlíku je 4050 mm, u spodního základu 520 mm a u vrchního 220 mm. Vak se navléká na celou délku složeného vrchlíku. Ve spodním okraji má vak vrchlíku osm párů gumových průvleček, do kterých se vkládají šňůry vrchlíku. Ochranná chlopeň přikrývá šňůry uložené do gumových průvleček a chrání je při vydouváním proudem vzduchu během otvírání. První pár průvleček určený k odemknutí chlopně vaku vrchlíku se dá vyměnit v případě poškození. Upevnění gumové výměnné průvlečky se provádí přivázáním k hedvábné šňůře tvořící smyčku na vaku vrchlíku. V případě zauzlení šňůr v sejímatelných gumových průvlečkách, které jsou proti chlopni vaku vrchlíku, se gumové průvlečky přetrhnou. Ostatní gumové průvlečky pro uložení šňůr se dají rovněž při poškození vyměnit. Chlopeň vaku má dva otvory pro provléknutí výměnných zamykacích průvleček. Svazek šňůr vložených do tohoto páru průvleček zamyká chlopeň vaku vrchlíku a nedovolí vytažení vrchlíku z vaku do okamžiku úplného vytažení šňůr ze všech průvleček. Po obou stranách průvleček jsou našity lemovky s otvorem pro vkládání pomocného ukládacího rámu při ukládání šňůr do průvleček vaku. Ve vrchní části vaku vrchlíku tvoří lemovky uzdičku, na kterou se připojuje výtažný padáček. Vak vrchlíku prodlužuje dobu otevření vrchlíku, čímž se zmenšuje dynamické zatížení v okamžiku naplnění vrchlíku vzduchem. Kromě toho chrání vak vrchlíku vrchlík před přehozením šňůr na začátku naplňování vzduchem. Délka vaku vrchlíku je 4050 mm, u spodního základu 520 mm a u vrchního 220 mm. Vak se navléká na celou délku složeného vrchlíku. Ve spodním okraji má vak vrchlíku osm párů gumových průvleček, do kterých se vkládají šňůry vrchlíku. Ochranná chlopeň přikrývá šňůry uložené do gumových průvleček a chrání je při vydouváním proudem vzduchu během otvírání. První pár průvleček určený k odemknutí chlopně vaku vrchlíku se dá vyměnit v případě poškození. Upevnění gumové výměnné průvlečky se provádí přivázáním k hedvábné šňůře tvořící smyčku na vaku vrchlíku. V případě zauzlení šňůr v sejímatelných gumových průvlečkách, které jsou proti chlopni vaku vrchlíku, se gumové průvlečky přetrhnou. Ostatní gumové průvlečky pro uložení šňůr se dají rovněž při poškození vyměnit. Chlopeň vaku má dva otvory pro provléknutí výměnných zamykacích průvleček. Svazek šňůr vložených do tohoto páru průvleček zamyká chlopeň vaku vrchlíku a nedovolí vytažení vrchlíku z vaku do okamžiku úplného vytažení šňůr ze všech průvleček. Po obou stranách průvleček jsou našity lemovky s otvorem pro vkládání pomocného ukládacího rámu při ukládání šňůr do průvleček vaku. Ve vrchní části vaku vrchlíku tvoří lemovky uzdičku, na kterou se připojuje výtažný padáček.

– Vrchlík se šňůrami slouží pro zmenšení rychlosti snášení letce na 5,5 m/vt po opuštění letounu. Vrchlík má trojúhelníkový tvar se střiženými roky a jeho plocha je 64 m2. Vrchlík je zhotoven ze silonové tkaniny a sešívá se z 9ti polí. Pole jsou mezi sebou sešita švem v zámek. Pro zvětšení pevnosti vrchlíku jsou na tkanině z vnější strany našity silonové lemovky o šířce 25 mm a 13 mm. Spodní okraj vrchlíku jest vytvořen dvojnásobným zahnutím látky na vnější stranu. Dovnitř zahnutí je vložena lemovka o šířce 25 mm. Spodní okraj je prošit čtyřmi štepy. Po obvodu vrchlíku z vnější strany jsou našity diagonálně zesilující lemovky o šířce 13 mm, které tvoří u okraje vrchlíku 28 smyček pro připevnění nosných šňůr. Šňůry jsou po obvodě rozmístěny ve vzdálenosti jedna od druhé 1 m. Šňůry č. 1 a 28 jsou od sebe vzdáleny 4 m. Při snášení se tím utvoří kanál, který snáší letce po směru větru. Délka šňůr je 6,75 m + – 150 mm. Šňůry jsou jedním koncem provlečeny ve smyčkách vrchlíku a upevněny stehem cik-cak a druhým koncem přivázány k D-obloučkům nosného postroje. Ke každému D-obloučku je přivázáno 7 šňůr. Při použití padáku se jednotlivé šňůry protahují o 100-400 mm. Překročí-li protažení šňůr 300 mm musí se šňůry vyměnit. Ve středu vrchlíku z vnější strany je našita lemovka tvořící smyčku. Smyčka slouží k upevnění vrchlíku na háček ukládacího stolu při skládání vrchlíku. Při  ukládání vrchlíku bez vaku vrchlíku do obalu padáku s uložením šňůr do průvleček na dně obalu, přivazuje se ke smyčce vrchlíku výtažný padáček. Vrchlík se šňůrami slouží pro zmenšení rychlosti snášení letce na 5,5 m/vt po opuštění letounu. Vrchlík má trojúhelníkový tvar se střiženými roky a jeho plocha je 64 m2. Vrchlík je zhotoven ze silonové tkaniny a sešívá se z 9ti polí. Pole jsou mezi sebou sešita švem v zámek. Pro zvětšení pevnosti vrchlíku jsou na tkanině z vnější strany našity silonové lemovky o šířce 25 mm a 13 mm. Spodní okraj vrchlíku jest vytvořen dvojnásobným zahnutím látky na vnější stranu. Dovnitř zahnutí je vložena lemovka o šířce 25 mm. Spodní okraj je prošit čtyřmi štepy. Po obvodu vrchlíku z vnější strany jsou našity diagonálně zesilující lemovky o šířce 13 mm, které tvoří u okraje vrchlíku 28 smyček pro připevnění nosných šňůr. Šňůry jsou po obvodě rozmístěny ve vzdálenosti jedna od druhé 1 m. Šňůry č. 1 a 28 jsou od sebe vzdáleny 4 m. Při snášení se tím utvoří kanál, který snáší letce po směru větru. Délka šňůr je 6,75 m – 150 mm. Šňůry jsou jedním koncem provlečeny ve smyčkách vrchlíku a upevněny stehem cik-cak a druhým koncem přivázány k D-obloučkům nosného postroje. Ke každému D-obloučku je přivázáno 7 šňůr. Při použití padáku se jednotlivé šňůry protahují o 100-400 mm. Překročí-li protažení šňůr 300 mm musí se šňůry vyměnit. Ve středu vrchlíku z vnější strany je našita lemovka tvořící smyčku. Smyčka slouží k upevnění vrchlíku na háček ukládacího stolu při skládání vrchlíku. Při ukládání vrchlíku bez vaku vrchlíku do obalu padáku s uložením šňůr do průvleček na dně obalu, přivazuje se ke smyčce vrchlíku výtažný padáček.

– Nosný postroj tvoří spojovací článek mezi padákem (vrchlíkem se šňůrami) a letcem. K nosnému postroji se upevňuje obal padáku a k volným koncům se na D-obloučky připevňují nosné šňůry vrchlíku. Postroj je zhotoven z chemlonového popruhu a má tyto hlavní části:  Hlavní popruh, dva křížové popruhy (pravý a levý), zádový vatník, dva nožní popruhy (pravý a levý), dva vatníky (pravý a levý),  zámek TP, fixační upevnění.

Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek