Výsadkový padák OVP-65

Charakteristika padáku:

– Výsadkový padák  OVP-65 se používá pro cvičné a bojové seskoky z transportních letadel, oddílů výsadkových vojsk s úplnou výzbrojí a výstrojí, pro vysazení speciálního oddílu pověřených zvláštními úkoly, nebo pro provádění cvičných seskoku z balonu.
– Maximální zátěž 120 kg včetně výzbroje, výstroje a padáku.
– Provádění cvičných a bojových seskoků s okamžitým nuceným, ručním nebo zpožděným automatickým otevřením padáku při rychlosti letounu do 450 km/h. Vak vrchlíku se zapojí do zádržkového zámku. Minim. výška letu 800 m.
– Prováděni cvičných a bojových seskoku S okamžitým, zpožděným ručním, nebo automatickým otevřením padáku bez použití stabilizátoru, při rychlosti letounu do 260 km/h. Vak vrchlíku není zapojen do zádržkového zámku.
– Provádění masových seskoku z letounu IL-12 a IL-14 letících v bojovém svazu, nebo rojích.
– Vylučuje možnost vysazení výsadkáře na stabilizační plochy letounu. Při prováděni výsadku z letounu IL-12 a IL-14 nesmí vysazovací rychlost letounu být větší než 300 km/h.
– Při vyšší vysazovací rychlosti letounu než 280 km/h je třeba prodloužit výtažné lano zapnutím do nádstavce v letounu na délku 3,9 m. Při rychlosti do 280 km/h postačí výtažné lano o délce 3 m.
– Provádění cvičných seskoků z upoutaného balonu. Při seskocích z balonu s nuceným otevřením minimální výška 400 m.
– Provádět seskoky na uvázaný vak vrchlíku při malých rychlostech.

Výsadkový padák OVP-65 zaručuje:

– Minimální výšku seskoku z letícího letounu při rychlosti 180 km/h dle palubního přístroje a výšce 150 m při okamžitém otevření padáku bez stabilizace. (Vak vrchlíku není zapojen do nádržkového zámku.)
– Minimální bezpečnou výšku pro seskok z vodorovně letícího letounu při rychlosti 180 km/h dle palubního přístroje za použití stabilizátoru do 3 vteřin 300 m.
– Klesáni nepřekročí v posledních 30-35 m nad zemí 5,2 m/s při váze výsadkáře včetně výzbroje, výstroje a padáku 120 kg.
– Nemožnost samovolného otevření.
– Stálost klesání bez oscilace.
– Ztrátu výšky při manipulaci s předními popruhy.
– Použití několika přístrojů pro automatické otevření.
– Použití záložního padáku.
– Síla potřebná pro vytržení uvolňovače při automatickém nebo ručním otevíraní maximálně 16 kg.
– 100 seskoků, které možno provést v záruční době během tři let v provozu za těchto podmínek:
a) rychlost letounu do 350 km/hod. vak vrchlíku zapojen do nádržkového zámku, zpožděni minimálně 3 vteřiny.
b) při rychlosti letounu do 260 km/hod. okamžitě otevřeni (bez zapojení vaku vrchlíku do zádržkového zámku).

V obou případech váha výsadkáře včetně výzbroje, výstroje a váhy padáku nepřesáhne 120kg. Do první generální opravy 40 seskoků provedených za výše uvedených podmínek. Spolehlivou funkci padáku po dobu 5 let. Záruka výrobce se počítá ode dne vyrobení padáku, který je datem výroby označen na vrchlíku a v padákovém záznamníku.

Hlavní části OVP-65:

výtažný padák, vak vrchlíku stabilizátoru, stabilizátor, vak vrchlíku, vrchlík se šňůrami, volné konce nosného postroje, obal padáku s objímkami univerzálních zámků a zádržkovým zámkem, nosný postroj s rychloodpoutávacími a univerzálními zámky, ohebná hadice, výtažné lano, dvoulankový uvolňovač, tříjehlový uvolňovač, přenosná brašna.

Výtažný padák

je určen pro vytažení stabilizačního padáku s vrchlíkem. Má tyto hlavní části: vrchlík ve tvaru osmiúhelníku, který je vyztužen zesilujícími lemovkami. Spodní okraj je zesílen dvojitým složením chemlonové tkaniny s následujícím prošitím dvěma souběžnými švy o rozteči 8 mm. Šíře spodního okraje je 12 mm. Střed vrchlíku je zesílen z vnější strany silonovou plachtovinou TH-300, která je našita na vrchlík za tím účelem, aby bylo zabráněno prodření tkaniny v místech styku s pružinou. Osm nosných šňůr je přikřížkováno ke spodnímu okraji vrchlíku a jsou všity do trojúhelníkových stabilizačních polí, které zabraňují zachycení nosných šňůr o botu výsadkáře. Těchto osm stabilizačních polí je spolu navzájem sešito tak, že vytvářejí kuželový prostor do něhož se vkládá ocelová kuželová pružina. Vrchní část kuželového tvoru je zesílena lemovkou a přišita k zesílenému středu vrchlíku. Konce křidélek stabilizačních polí jsou pikrížkovány u spodního okraje vrchlíku k nosným šňůrám. Stabilizační plochy včetně nosných šňůr jsou ve špičce zakončeny prstencem  do něhož se nasazuje šňůra.

Vak vrchlíku stabilizátoru

je určen pro uložení stabilizátoru a nosných šňůr. Vak je zhotoven z viskosového hedvábí a má tvar rukávu. Na spodní části má našity dva páry gumových průvleček a jeden par gumových oček, uzamykací chlopeň a ochranné plátno. Gumová vyměnitelná očka jsou určena pro uzamčení chlopně pomocí nosných šňůr. Uzamykací chlopeň má dvě okénka, kterými se provlékají gumová vyměnitelná očka. Uzamykací chlopeň vaku se zamyká svazkem nosných šňůr, které se provléknou gumovými očky. Toto opatření zabraňuje předčasnému otevírání vrchlíku. Po celé délce vaku vrchlíku je našita zesilující lemovka 25 mm široká, z níž je ve vrchní části vaku vytvořena uzdička pro připojení výtažného padáku. Ochranné plátno zakrývá nosné šňůry uložené do průvleček a oček.

Stabilizační padák

je určen pro stabilizování výsadkáře při seskoku, pro vytahováni vaku vrchlíku s uloženým padákem z kapsy obalu a pro stažení vaku vrchlíku z hlavního padáku. Vrchlík má tvar seříznutého kužele, jehož plocha je 1,5 m2. Vrchlík je zhotoven z chemlonové tkaniny „Uparas“ a je sešit ze základních a bočních polí zámkovými švy. Vrchlík je pro větší pevnost vyztužen 25 mm lemovkou. Na spodním okraji je vytvořeno 16 oček pro zapojení nosných šňůr. Spodní okraj je zesílen 25 mm lemovkou. Vrchlík má 16 nosných šňůr vytvořených z osmi šňůr, z nichž je uprostřed vytvořen prstenec, který je opleten lněnými nitěmi. Nosné šňůry jsou zhotoveny z umělého vlákna. Délka nosných šňůr ve volném stavu od prstence po spodní okraj je 1300 mm.

Vak vrchlíku

prodlužuje dobu naplnění vrchlíku, čímž zmenšuje dynamicky náraz při otevření. Mimo to chrání vrchlík před přešvihnutím nosných šňůr a přispívá k plynulému otevírání padáku. Vak vrchlíku je zhotoven z viskosového hedvábí a jeho délka je 5100+50-200 mm. Navléká se na složený padák. Na spodním základu je vytvořeno devět párů gumových průvleček umístěných paralelně vedle sebe a jeden pár dvojitých gumových vyměnitelných oček. Pod průvlečkami a očky je našita zesilující lemovka o šíři 40 mm. Rovněž z této lemovky jsou našity kapsy pro vkládáni ukládacího rámu. Do zakladu je všita ochranná chlopeň, která je opatřena auto patenty pro zapínání. Na spodním základu je vytvořena zamykací chlopeň a v ni jsou vytvořena dvě okénka pro uzamknutí spodního okraje vrchlíku. Svazek nosných šňůr provlečených do gumových oček, která prochází okénky zamykací chlopně, zamyká chlopeň a zabraňuje předčasnému stahování vaku vrchlíku z vrchlíku. Ochranná chlopeň chrání nosné šňůry uložené do gumových průvleček a oček.

Vrchlík

OVP-65 má kulatý tvar o ploše 80 m2 a je sešit z 32 polí. Pole číslo 32 je v šíři dvou normálních polí, je vytvořeno z monofilu o vysoké propustnosti a je určeno pro řiditelnost padáku a umožňuje výsadkáři čelné snášení ve směru větru. Pole vrchlíku je sešito z pěti dílů. Díl číslo 1-4 je zhotoven z Umasilu 550, díl číslo 5 z Uparasu. Jednotlivé díly jsou mezi sebou sešity dvěma souběžnými švy rozteči 10 mm. Jednotlivá pole jsou navzájem sešita dvěma souběžnými švy rozteči 20 mm, zesílena středem 13 mm lemovkou, která je prošita dvěma souběžnými švy o rozteči 8-10 mm. Pólový otvor vrchlíku je zesílen  25mm chemlonovou lemovkou a dvojím zahnutími vlastní  vrchlíkové tkaniny a prosit dvěma souběžnými švy o rozteči 20, mm. Pólový otvor je fixován čtyřmi šňůrami, jejichž konce jsou zapraveny mezi švy o rozteči 8 mm a jsou v délce 70 mm zakřížkovány. Středem vrchlíku se šňůry navzájem kříží a v místech překřížení je provlečena šňůrka, která je zakřížkována, čímž je vytvořeno šňůrové oko, které slouží jako uzdička vrchlíku při balení.

Volné konce nosného postroje

jsou určeny pro spojení vrchlíku s nosným postrojem. Jsou zhotoveny z chemlonového popruhu o šíři 44 mm a o pevnosti 1500 kg. Ze dvou volných konců je vytvořen jeden, vlivem přeložením své polovině, do níž je vložena přezka rychloodpoutacího zámku a oba konce k sobě sešity v jeden, v délce 50 mm. Volné konce (přední a zadní) jsou opatřeny D-obloučky,  do nichž se zapojí nosné šňůry vrchlíku. Přezka rychloodpoutacího zámku se zapíná do rychloodpoutacího zámku na nosném postroji.

Obal padáku

Na vnější straně dna obalu padáku jsou našity příchytky pro hrudní popruhy nosného postroje. V horní části je našroubován zádržkový zámek, který je překryt viníkovou ochrannou chlopní. Chlopeň je jednou částí přišita ke dnu obalu padáku, druhá část se zapíná dvěma stiskacími knoflíky. Ve spodní části je přišita kapsa pro záznamník. Rovněž ve spodní části obalu padáku jsou přišity trojúhelníkové chlopně pro připevnění záložního padáku. Ve špičce této chlopně je přišit spojovací popruh, který je opatřen objímkami univerzálního zámku pro spojení se záložním padákem. Na boční chlopni obalu padáku a na trojúhelníkové chlopni pro záložní padák jsou našity kapsy do nichž se vkládají automatické přístroje pro otvírání padáku. Ve vrchní části obalu jsou přišity dva spojovací popruhy, jejichž volné konce se při montáži protahují utahovací přezkou na nosném postroji. Na obalu padáku jsou našity pro různé druhy otevírání tři ohebné hadice. Dvě dlouhé a jedná krátká. Obal padáku má dvě boční a jednu vrchní a jednu spodní chlopeň. Vrchní chlopeň je opatřena čípkem, držákem hadice, dvěma očky a zasouvacími kapsami. Spodní chlopeň je opatřena čípkem, jedním očkem a zasouvacími kapsami. Pravá boční chlopeň je opatřena kapsou karabinky, kapsou pro automatický přístroj KAP-3 a je opatřena uzamykací chlopní. Levá boční chlopeň je opatřena výrobní značkou, třemi kroužky, třemi očky a z vnitřní strany je na ní našita chlopeň výtažného padáku. Tato chlopeň je našita z vnitřní strany i na pravé boční chlopni.

Nosný postroj

se zhotovuje z 44 mm chemlonového popruhu a sestává ze čtyř základních částí: hlavního popruhu, dvou hrudních popruhů, dvou nožních popruhů, dvou spojovacích popruhů.

Ohebná hadice

slouží jako ochrana ocelového lanka uvolnovače před případným zachycením. Hadice je jedním koncem upevněna na postroji a druhým na obalu padáku. Pro padák OVP-65 se používají dva druhy hadic. Dvou dlouhých hadic a jedné malé hadice. Ohebná hadice je zhotovena ze speciálního profilovaného ocelového nebo mosazného pásu a je obšita lemovkou. Konce hadic jsou zapraveny do objímek.

Výtažné lano

je určeno pro nucené otevření padáku. Je zhotoveno z chemlonové dutiny. Na jedném konci má lano připevněnu karabinu pro zachycení lana v letadle. Na druhém konci je vytvořeno oko pro spojení s vytahovacím lankem. Ve vzdálenosti 1,5 m od karabiny je vytvořeno oko pro zachycení na obal padáku. V této délce chrání lano před popálením bavlněné ochranné pouzdro. Délka výtažného lana je 3 m. Při vyšší rychlosti nutno použít nádstavců lana na délku 3,90 m, aby výsadkář při seskoku byl dostatečně vzdálen od stabilizačních ploch letadla.

Dvoulankový uvolňovač

je určen pro ruční otevření zádržkového zámku a obalu padáku v tom případě, vznikne-li závada na výtažném laně, nebo při porušení funkce přístroje KAP-3. Dvoulankový uvolňovač se skládá z rukojeti uvolňovače a dvou ocelových lanek, kratšího a delšího.  Kratší v délce 600 mm je ukončeno ocelovým očkem a slouží pro otevírání zádržkového zámku. Delší v délce 700 mm je ukončeno očkem, které je vytvořeno z ocelového lanka a slouží k otevření obalu padáku.

Uvolňovač tříjehlový

slouží k otevření padáku a skládá se z rukojeti, ocelového lanka a tří jehel pro uzamčení obalu. Rukojeť  lichoběžníkového tvaru je zhotovena ze 7 mm ocelového drátu, pozinkována a od poloviny nabarvena červenou barvou. Rukojeť má zarážkovou příčku pro upevnění ocelového lanka. Aby se rukojeť udržela v kapse, která je našita na popruhu nosného postroje, je na dvou protilehlých stranách prohnuta.  Nabarvená polovina rukojeti slouží pro lepší a rychlejší vyhledávání při seskoku. Ocelové lanko rukojeti je provlečeno otvorem v tělese rukojeti a zakončeno zarážkou. Na druhém konci ocelového lanka jsou upevněny tři jehly, sloužící pro uzamčení obalu.

Přenosná brašna

je určena k uložení padáku při přenášení a pro skladování. Víko brašny se zavírá stiskacími knoflíky. Po zapnutí těchto knoflíků se brašna zavírá dvěma zdrhovadly, jejichž běžce se po uzavření zaplombují. Brašna má našita dvě přenosná ucha a na boční straně je přišita kapsa pro visačku. Přenosná brašna je zhotovena ze silonové plachtoviny. Rozměr brašny s uloženým padákem je cca 590x265x390 mm.

Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek