Imitační prostředky - Iniciátory

Určení iniciátorů:

Iniciátory slouží k uvádění výkoných imitačních prostředků do činnosti. Volba iniciátoru se řídí účelem, kterému má výkonový imitační prostředek sloužit.

Značení iniciátorů:

Zkrácené označení iniciátorů se řídí jejich základními charakteristikami:
– první písmeno zkráceného označení znamená způsob aktivace iniciátorů:
E = elektrické iniciátory (EPIM)
U = údernikové iniciátory (UZO)
T = třecí iniciátory (TZ-M)
– další písmena zkráceného označení znamenají:
P = pyrotechnický (EPIM)
I = iniciátor (EPIO)
Z = zapalovač (UZO)
– poslední písmeno u elektrických iniciátorů značí časový interval spoždění:
O = iniciátor s okamžitým účinkem, např. EPIO
M = milisekundový iniciátor, např. EPIM
C = čtvrtsekundový iniciátor, např. EPIC
P = půlsekundový iniciátor, např. EPIP
D = dlouhodobý iniciátor, např. EPID
– u úderníkových iniciátorů poslední mpísmeno značí:
O = iniciátor s okamžitým účinkem, např. UZO
C = iniciátor časový, např. UZC
– u třecího zapalovače poslední písmeno značí:
M = modernizovaný

Rozdělení iniciátorů:

Podle způsobu aktivace se dělí na:
elektrické
mechanické

Elektrické iniciátory se dělí na:
A. – s okamžitým účinkem
B. – časované, které se dělí na:
– EPIM elektrický iniciátor milisekundový tvořený sadou 10 ks se zpožděním odstupnovaným po 0,023s
– EPIC elektrický iniciátor čtvrtsekundový tvořený sadou 10 ks se zpožděním odstupnovaným po 0,25s
– EPIP elektrický iniciátor půlsekundový tvořený sadou 12 ks se zpožděním odstupnovaným po 0,5s
– EPID elektrický iniciátor dlouhodobý tvořený sadou 59 ks se zpožděním odstupnovaným po 5s

Mechanické iniciátory se dělí:
A. – iniciátory s okamžitým účinkem (UZO)
B. – iniciátory časované (UZC, TZ-M, k činnosti dochází u obou po 6 sekundách zpoždění)

Zapojování iniciátorů:

Iniciátory se do imitačních prostředků zapojují takto: Do jímky pro iniciátor se zašroubuje převlečný šroub s vlastním iniciátorem a mírně se dotáhne. Šroub se nesmí dotahovat násilím, popřípadě pomocí nástrojů. Roztáhne se smyčka přívodních vodičů a sejme se rychlospojka. Má-li být odpálenen pouze jedinný imitační prostředek, připojí se konce přívodních vodičů pomocí rychlospojek na roznětovou sít. Pokud se spojují iniciátory do série, lze s dobře fungující roznětnicí RK-1 odpálit 70 iniciátorů současně, s roznětnicí RKA-1 až 110 iniciátorů a s roznětnicí RKA až 140 iniciátorů.

Bezpečnostní opatření:

– iniciátory se smějí používat jen ve spojení s imitačními prostředky
– při selhání lze iniciátor z imitační prostředku vyšroubovat nejdříve po 15 minutách čekání
– selhané iniciátory ničí zásadně pyrotechnik
– elektrický odpor iniciátorů se smí měřit jen předepsanými měřícími přístroji s maximálním měřícím proudem 0,05 A.

Aktuality

20.4.2024

Přidán nůž – Gryphon Mikov

13.4.2024

Na webu je nové menu – Bodáky, kam se budu snažit postupně přidávat další kusy.

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek