Imitační prostředky - Dýmovnice DA 25

Dýmovnice DA 25

Dýmovničky DA 25 mají tvar válce s víkem. Průměr válce je 51mm, výška válce je 60mm, hmotnost je 110-160g dle barvy dýmu a doba dýmání 20-30 sekund. Dýmovničky DA 25 se vyráběly s osmi různými barvami dýmů.

Druhy dýmovniček DA 25:

DA 25-b = bílý dým
DA 25-čr = černý dým
DA 25-čv = červený dým
DA 25-f = fialový dým
DA 25-m = modrý dým
DA 25-or = oranžový dým
DA 25-zl = zelený dým
DA 25-ž = žlutý dým

Používání dýmovniček DA 25:

Do dýmovničky se našroubuje iniciátor, který je nejvhodnější pro zamýšlené použití. Iniciátor se našroubuje na doraz, ne však násilím. Při elektrické iniciaci musí být obsluha odpalující dýmovničky vzdálena minimálně 15 metrů, pokud možno proti větru. Při použití TZ-M se musí obsluha odpalující dýmovničky vzdálit také minimálně 15 metrů. Při iniciaci dýmovničky dochází po výšlehu iniciátoru k proražení dna jímky pro iniciátor, k zážehu dýmotvorné vložky a vzniklým tlakem k proražení krytky výfukových otvorů ve víku. Teplem vznikajícím při hoření dýmotvorné vložky dochází k sublinaci organického barviva, jehož páry vevzduchu kndenzují a vytváří dým příslušné barvy. U dýmovniček s bílým dýmem sublinuje antracen, jehož páry na vzduchu kondenzací vytvářejí hustý bílý dým. u dýmovniček s černým dýmem dochází k nedokonalému spalování hořlaviny za vzniku jemně rozptýlených částic uhlíku, které vytváří černý dým.

Bezpečnostní opatření:

– odpalovat dýmovničky v blízkosti objektů, jejíchž okolí je zakázáno rozdělávat ohen (sklady pohoných hmot, muniční sklad atd.)
– odpalovat dýmovničky ve vzdálenosti menší než 100 metrů od obytných budov.
– umístovat dýmovničky do snadno zápalného prostředí (suchá tráva, suché křoví, sláma a podobně) – odpalovat dýmovničky v uzavřených prostorech.
– při iniciaci TZ-M se mohou dýmovnice odhazovat jen do měkkého terénu, nárazem na trvdý terén může dojít k rozstříštění dýmotvorné vložky , což může vést k výbuchu dýmovničky.

Balení dýmovniček DA 25:

Balení dýmovniček DA 25 je trojí:
– spotřebitelské: dýmovničky se ukládají po 8 kusech mezi dvě tvarované podložné misky
– skupinové: 10 balíčků spotřebitelského balení se ukládá ve dvou vrstvách do polystyrénového truhlíku o rozměrech 300x300x400 mm
– přepravní: na paletu o rozměrech 1200×800 mm se ukládá 24 truhlíků (skupinového balení) Na paletě je celkem 1920 kusů DA 25.

 

Aktuality

5.12.2023

Přidán nůž – pplk. Starý

2.12.2023

Přidán nůž – Bodák MK.1

14.8.2023

Přidán nůž – Mansfeld

1.11.2022

Přidán nůž – Javelin

25.8.2021

Přidán nůž dřevěný – UTON

2009 - 2024 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek