Imitační prostředky - Iniciátory

Určení iniciátorů:

Iniciátory slouží k uvádění výkoných imitačních prostředků do činnosti. Volba iniciátoru se řídí účelem, kterému má výkonový imitační prostředek sloužit.

Značení iniciátorů:

Zkrácené označení iniciátorů se řídí jejich základními charakteristikami:
– první písmeno zkráceného označení znamená způsob aktivace iniciátorů:
E = elektrické iniciátory (EPIM)
U = údernikové iniciátory (UZO)
T = třecí iniciátory (TZ-M)
– další písmena zkráceného označení znamenají:
P = pyrotechnický (EPIM)
I = iniciátor (EPIO)
Z = zapalovač (UZO)
– poslední písmeno u elektrických iniciátorů značí časový interval spoždění:
O = iniciátor s okamžitým účinkem, např. EPIO
M = milisekundový iniciátor, např. EPIM
C = čtvrtsekundový iniciátor, např. EPIC
P = půlsekundový iniciátor, např. EPIP
D = dlouhodobý iniciátor, např. EPID
– u úderníkových iniciátorů poslední mpísmeno značí:
O = iniciátor s okamžitým účinkem, např. UZO
C = iniciátor časový, např. UZC
– u třecího zapalovače poslední písmeno značí:
M = modernizovaný

Rozdělení iniciátorů:

Podle způsobu aktivace se dělí na:
elektrické
mechanické

Elektrické iniciátory se dělí na:
A. – s okamžitým účinkem
B. – časované, které se dělí na:
– EPIM elektrický iniciátor milisekundový tvořený sadou 10 ks se zpožděním odstupnovaným po 0,023s
– EPIC elektrický iniciátor čtvrtsekundový tvořený sadou 10 ks se zpožděním odstupnovaným po 0,25s
– EPIP elektrický iniciátor půlsekundový tvořený sadou 12 ks se zpožděním odstupnovaným po 0,5s
– EPID elektrický iniciátor dlouhodobý tvořený sadou 59 ks se zpožděním odstupnovaným po 5s

Mechanické iniciátory se dělí:
A. – iniciátory s okamžitým účinkem (UZO)
B. – iniciátory časované (UZC, TZ-M, k činnosti dochází u obou po 6 sekundách zpoždění)

Zapojování iniciátorů:

Iniciátory se do imitačních prostředků zapojují takto: Do jímky pro iniciátor se zašroubuje převlečný šroub s vlastním iniciátorem a mírně se dotáhne. Šroub se nesmí dotahovat násilím, popřípadě pomocí nástrojů. Roztáhne se smyčka přívodních vodičů a sejme se rychlospojka. Má-li být odpálenen pouze jedinný imitační prostředek, připojí se konce přívodních vodičů pomocí rychlospojek na roznětovou sít. Pokud se spojují iniciátory do série, lze s dobře fungující roznětnicí RK-1 odpálit 70 iniciátorů současně, s roznětnicí RKA-1 až 110 iniciátorů a s roznětnicí RKA až 140 iniciátorů.

Bezpečnostní opatření:

– iniciátory se smějí používat jen ve spojení s imitačními prostředky
– při selhání lze iniciátor z imitační prostředku vyšroubovat nejdříve po 15 minutách čekání
– selhané iniciátory ničí zásadně pyrotechnik
– elektrický odpor iniciátorů se smí měřit jen předepsanými měřícími přístroji s maximálním měřícím proudem 0,05 A.

Aktuality

10.10.2017

Přidán nůž MAUT – Malý uton

8.7.2017

Přidán nůž SAMARITAN pro I. výsadkovou rotu Tábor

4.6.2017

Přidán nůž FINGER pro II. pěší rotu 44. lehkého motorizovaného praporu

28.5.2017

Přidán nůž TIGER Zásahové jednotky Dukovany

19.3.2017

Přidán uton Zásahové jednotky PČR

2009 - 2017 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek