Imitační prostředky - Iniciátor TZ-2

Účel a použití TZ-2:

Třecí zapalovač TZ-2 je určen k mechanickému odpalování dýmovniček DA 60 a DA 600. A to bud ručně nebo na dálku tahem za pomocné lanko. K zážehu imitačního prostředku dochází asi po 5-6 sekundách od vytržení tříče ze zapalovače.

Technická data TZ-2:

– celková délka: 50 mm
– hmotnost: 23 g
– závit zapalovače: M10
– doba zpoždění: 4,5-6 sekund

Popis a konstrukce TZ-2:

Hlavní části TZ-2: tělo zapalovače, křídlatá matice, úplný tříč, klobouček, zpoždovač.

Tělo zapalovače má tvar trubky. Ve vnitřním horním osazení je zalemován úplný tříč. Na vnější horní závit je našroubována křídlatá matice a klobouček. Do vnitřního dolního závitu je zalisován zpoždovač. Křídlatá matice z ocelového plechu usnadnuje zašroubování třecího zapalovače TZ-2 do spojovacího pouzdra dýmovničky. Úplný tříč se skládá z třecí roznětky, třecí opěrné destičky a vlastního tříče. Třecí roznětka je měděný kalíšek s průchozím středovým otvorem. Uvnitř je nalisována citlivá třecí slož. Nad kalíškem třecí roznětky je třecí opěrná destička. Otvorem třecí roznětky a třecí opěrné destičky prochází vlastní tříč z ocelového drátu. Ve spodní části je hadovitě svinut, v horní části je vytvořeno očko k uvázání odtrhovacího motouzu kloboučku. Klobouček se skládá z misky a víčka. Miska má vnitřní závit k našroubování na tělo zapalovače. Ke kloboučku je připevněn odtrhovací motouz. Klobouček chrání úplný tříč při dopravě a uskladnění před poškozením a vlhkostí. Po odšroubování usnadnuje vytržení vlastního tříče z třecí roznětky. Zpoždovač přenáší plamen od třecí roznětky s určitým zpožděním na zážehovou slož imitačního prostředku. Zpoždovač se skládá z těla zpoždovače ve tvaru trubičky s vnějším závitem na dolním konci, na který je našroubována ochranná čepička. Uvnitř těla zpoždovače je nalisovaná zpoždovací slož. Spodní konec zpoždovače s ochrannou čepičkou je utěsněn včelím voskem proti vnikání vlhkosti. Horní konec zpoždovače je zalisován do těla zapalovače.

Činnost a použití TZ-2:

Po vybalení třecího zapalovače TZ-2 se odšroubuje ochranná čepička ze zpoždovače a nehtem se dokonale odstraní zbytek těsnícího včelího vosku. Kdyby nebyl včelí vosk dokonale odstraněn, mohl by vosk raztavený teplem při hoření zpoždovače skápnout dovnitř dýmovničky a způsobit tak selhání. Z dýmovničky se odtrhne izolační lepící páska a sejme víčko. Do spojovacího pouzdra se našroubuje připravený třecí zapalovač až na doraz. Před odpálením se odšroubuje klobouček a napne se odtrhovací motouz. Prudkým trhnutím za klobouček se prodírá hadovitě stočený ocelový drát tříče přes citlivou třecí slož roznětky. Vzniklým třením se citlivá slož vznítí: plamen šlehne na zažehovací slož zpoždovače, od kterého se zažehne i vlastní zpoždovací slož. Zpoždovací slož postupně prohořívá a po 4,5 až 6 sekundách zažehne zážehovou slož dýmovničky.

Balení TZ-2:

Třecí zapalovače TZ-2 jsou baleny po 15, 20 nebo 25 kusech v lepenkových krabicích polepených obalovým papírem. Krabice jsou opatřeny odtrhovací tkanicí nebo motouzem. Takto zabalená krabice je utěsněna ponořením do roztaveného parafínu. Na obalovém papíru je nálepka s uvedenýmím počtu zapalovačů v krabici, dále je uvedena značka výrbce, číslo série a rok výroby.

Aktuality

10.10.2017

Přidán nůž MAUT – Malý uton

8.7.2017

Přidán nůž SAMARITAN pro I. výsadkovou rotu Tábor

4.6.2017

Přidán nůž FINGER pro II. pěší rotu 44. lehkého motorizovaného praporu

28.5.2017

Přidán nůž TIGER Zásahové jednotky Dukovany

19.3.2017

Přidán uton Zásahové jednotky PČR

2009 - 2017 UTON.cz

Uton.cz Facebook 1rss.png Creative Commons License

Veškeré kopírování obsahu bez svolení autora zakázáno

Redesign v roce 2011 vytvořil Martin Trtílek